Raportti

Helsingin yliopiston Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet -tutkimushankkeessa julkaistun raportin avulla voit tutustua reseptiikan kehitystyöhön ja Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanjan vaiheita.

Kattavassa raportissa tarkastellaan ilmastotyön tarvetta ja muutospotentiaalia joukkoruokailussa sekä käydään läpi ruokapalveluita ja niiden asiakkaita osallistaneen reseptiikan kehitystyön vaiheet. Reseptiikan kehitystyön aikana tehtyjen kyselytutkimusten tulokset esitellään ja kerrotaan, kuinka reseptiikan kehitystyön aikana opittua hyödynnettiin Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanjan suunnittelussa. Raportissa annetaan ruokapalveluille sekä tuleville hankkeille vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon reseptiikan kehitysprosessissa ja kampanjointiviestinnässä.

Raportti julkaistaan Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa (HELDA). Raportti on alustavasti luettavissa täällä.