Raportti

Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanja perustettiin Helsingin yliopiston Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet -tutkimushankkeessa. Hankkeessa julkaistun raportin avulla voit tutustua reseptiikan kehitystyöhön ja Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanjan vaiheisiin vuosina 2018-2021.

Kattavassa raportissa tarkastellaan ilmastotyön tarvetta ja muutospotentiaalia joukkoruokailussa sekä käydään läpi ruokapalveluita ja niiden asiakkaita osallistaneen reseptiikan kehitystyön vaiheet. Reseptiikan kehitystyön aikana tehtyjen kyselytutkimusten tulokset esitellään ja kerrotaan, kuinka reseptiikan kehitystyön aikana opittua hyödynnettiin Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanjan suunnittelussa. Raportissa annetaan ruokapalveluille sekä tuleville hankkeille vinkkejä siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon reseptiikan kehitysprosessissa ja kampanjointiviestinnässä.

Raportti on julkaistu Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa (HELDA). Raportti on myös luettavissa täällä.