• Koti
 • Asiakasviestintämateriaalit

Asiakasviestintämateriaalit

Ruokapalveluiden materiaalit

Ruokapalvelut voivat tilata Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanjalta asiakasviestintämateriaaleja. Julisteilla, tarroilla ja pöytäkolmioilla ruokapalvelut voivat kertoa näyttävästi asiakkailleen mahdollisuudesta valita lounaaksi ilmastokestävää kasvisruokaa.

Alla olevat kuvat ovat esimerkkejä tilattavista asiakasviestintämateriaaleista. Tiedustelut tiedostojen painolaatuisista versioista voi lähettää osoitteeseen info@ilmastoruoka.fi.

Materiaalit on tuotettu osana Helsingin yliopiston Ilmastokestävyys keittiössä – ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet -hanketta. Vuosina 2018-2022 toiminutta hanketta rahoitti Koneen Säätiö. Helsingin yliopisto ja Koneen Säätiö ovat antaneet luvan jatkaa jo painatettujen kampanjamateriaalien jakamista ruokapalveluille niin kauan kuin niitä riittää huolimatta siitä, että kampanja on siirtynyt uusille taustatahoille. 

Juliste

Julisteilla ruokapalvelut voivat tiedottaa asiakkailleen Ilmastokestävä kasvisruoka -reseptiikan käyttöönotosta myös ruokasalin ovilla, seinillä ja infotauluilla.

Juliste on tilattavissa A2-koossa.

Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanjan juliste

Tarrat

Pyöreät Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanjan tarrat lähtevät irti erilaisilta pinnoilta helposti. Irroittamisen mahdollistavan ominaisuutensa ansiosta tarroja voi käyttää useita kertoja. Tarrojen avulla ruokapalvelut voivat merkitä selkeästi linjastolla ruoat, jotka on valmistettu Ilmastokestävä kasvisruoka -reseptiikalla.

Tarrojen halkaisija on 3 cm.

Pöytäkolmiot ovat valitettavasti lopussa!

Kampanjassa suunnitellaan uusien asiakasviestintämateriaalien toteuttamista. Ilmoitamme, kun uusia materiaaleja julkaistaan!

Tilausohjeet

Ilmastokestävä kasvisruoka -kampanjan viestintämateriaaleja voivat tilata kampanjassa julkaistua reseptiikkaa sellaisenaan käyttöön ottaneet ruokapalvelut. Viestintämateriaaleja voivat tilata myös ruokapalvelut, jotka ovat muokanneet reseptejä kampanjassa luotujen sääntöjen mukaisesti. Ensimmäinen erä viestintämateriaaleista on saatavilla nyt ja se on ruokapalveluille ilmainen. 

Asiakasviestintämateriaalitilaukset ja viestintään liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen info@ilmastoruoka.fi.

Mikäli olet tilaamassa materiaaleja, otsikoithan viestisi etuliitteellä ”Asiakasviestintämateriaalien tilaus”. Lisääthän otsikkoon vielä tilaavan yrityksen tai tahon nimen, esimerkiksi ”Asiakasviestintämateriaalien tilaus, Torkkulan kunnan ruokapalvelut”.

Kerrothan viestissäsi seuraavat tiedot:

 • Materiaalikohtaiset tilausmäärät (esim. 3 julistetta, 10 pöytäkolmiota ja 4 tarraa)
 • Lisätietoja tilaavasta yrityksestä
  • Tulevatko materiaalit yhteen vai useaan toimipisteeseen?
  • Kuinka paljon toimipisteissä käy keskimäärin asiakkaita päivässä? (Asiakasmäärä per toimipiste)
  • Vapaamuotoinen suunnitelma reseptiikan käyttöönotosta ja aikataulusta
  • Toimitusosoite

Viestintämateriaalien graafinen suunnittelu: Meri Qvist ja Milla-Maria Joki
Kampanjan logo: Kadri Aavik

Lisätiedot viestintämateriaalien teksteistä

Ammattikeittiöt tarjoavat yli kaksi miljoonaa ateriaa päivittäin. [1, 2, 3]

Lähteet

1. Ruokatieto yhdistys ry, 2017. Tietohaarukka – tilastotietoa elintarvikealasta.

2. Ruokatieto yhdistys ry, 2019.  Tietohaarukka – tilastotietoa elintarvikealasta.

3. Saarinen, M., Kaljonen, M., Niemi, J., Antikainen, R., Hakala, K., Hartikainen, H., Heikkinen, J., Joensuu, K., Lehtonen, H., Mattila, T., Nisonen, S., Ketoja, E., Knuuttila, M., Regina, K., Rikkonen, P., Seppälä, J., Varho, V., 2019. Ruokavaliomuutoksen vaikutukset ja muutosta tukevat politiikkayhdistelmät. RuokaMinimi-hankkeen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:47. Valtioneuvoston kanslia.