• Koti
  • Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Kampanjen Klimatsmart vegemat

Email: info@ilmastoruoka.fi

Facebook, Instagram, Twitter/X

Kampanjen Klimatsmart vegemat genomförs av Jordens Vänner i Finland rf och kampanjen
Vegaanihaaste (Veganutmaningen).

Jordens vänner i Finland

Jordens vänner i Finland rf som grundades år 1996, erbjuder människor en möjlighet att verka
för en ekologiskt hållbar, rättvis och demokratisk värld. Jordens vänner är en samhällelig
miljöorganisation, som söker orsakerna bakom konsekvenserna och strävar till att lösa
problemen vid deras källa.

Föreningen är en del av det internationella Friends of the Earth International (FoEI) -nätverket. I
Finland har Jordens vänner lokal, nationell och internationell verksamhet. Föreningen är
religiöst och politiskt oberoende. Den verkar öppet, absolut utan våld, och med respekt för alla
levande varelsers rättigheter. Organisationens bärande kraft bygger på frivilligas självständiga
verksamhet, som kan sträcka sig från gräsrotsnivån till internationell politisk påverkan.

Nätsidor, Instagram, Facebook


Veganutmaningen

Veganutmaningen utmanar människor att prova på vegansk kost i en månads tid. Avsikten är att
försöket ska vara möjligast lätt att förverkliga, deltagarna stöds bla. med mångsidiga
nyhetsbrev, en receptbank, diskussionsgrupper och möjlighet att få en personlig tutor. Det är
gratis att anta utmaningen, och man förbinder sig inte vid något.


Veganutmaningen arrangerades första gången år 2013, och över 160 000 personer har under
åren antagit utmaningen. Utmaningen har haft stor effekt. Enligt en förfrågan till deltagarna
angav över hälften att de fortsatt med vegansk kost efter utmaningsmånaden, och resten att de
skurit ned på mat av animaliskt ursprung i sin kost.


Veganutmaningen publicerar endast information, som baserar sig på vetenskaplig forskning om
näring, hälsa, miljö och djurhållning. Veganutmaningen är en diskrimineringsfri kampanj, som har
förbundit sig till att främja kroppsfred och matpositivitet.


Nätsidor, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok